09912053395

برای خرید عمده محصولات مسی از جمله لوله و اتصالات بصورت رسمی با دفتر مرکزی تماس بگیرید

تلفن دفتر مرکزی: ۷۷۶۱۱۴۶۳-۰۲۱